Samsung AUT Tech درباره

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر (Samsung AUT Tech) سکوی راهکارآفرینی و میزبان استارتاپ هایی است که میخواهند راهکارهایی برای همگان بیافرینند. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و هدف آن، حمایت از ایده های نوآورانه و استارتاپهای فعال در حوزه های بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش است. این مرکز در کنار افزایش آگاهی عمومی نسبت به کاربرد فناوری و نوآوری در فضای کسب وکار، در پی فعال سازی و حمایت از تیمهای جوان در حوزه های یادشده است.

 

  

 

مراحل حمایت

 


 • دوره دانا دوره بینا دوره برنا

 • فرآیند پذیرش / نحوه حمایت  فرآیند پذیرش

  علاقمندان پذیرش در ابتدا فرم پذیرش اولیه را به صورت آنلاین تکمیل میکنند، تا ایده آنها توسط کارشناسان مرکز بررسی شود.
  در مرحله بعد به افرادی که ایده آنها در مرحله اولیه توسط کارشناسان مرکز پذیرفته شود، از طریق ایمیل اطلاع داده می شود تا فرم طرح پیشنهادی را تکمیل کنند.
  در نهایت از از صاحبان طرح های پیشنهادی که طرح آنها پذیرفته شود، دعوت می شود در حضور هیات داوران سامسونگ-امیرکبیر طرح خود را ارایه دهند و به سوالات آنها پاسخ دهند.

  فرم پذیرش اولیه

  نحوه حمایت

  از آنجایی که مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر از پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ است، هیچ گونه سهامی از استارتاپها برنمیدارد، این مرکز از تیمهای پذیرش شده به شرط طی نمودن روند رشد، یکسال حمایت میکند و سرمایه ای در بازه پیش بذری در اختیار آنها قرار میدهد تا صرف نیازهای مالی طرح خود کنند.

  اطلاعات بیشتر
  استارتاپها  استارت آپ های حمایت شده توسط Samsung AUT Tech